Integraal Organiseren

Probleem: de organisatie ‘loopt’ niet lekker. Klanten, medewerkers, management, directie: iedereen voelt dat het beter, efficiënter en leuker kan.

De oorzaak is lastig te vinden. Eerdere reorganisaties, nieuw management, nieuwe systemen, verloop…

Oplossing: om inzicht te krijgen in complexe organisatorische problemen werken we vanuit een integrale aanpak waarin de volgende vier kernelementen samenkomen:

> processen: verdeling van taken, horizontaal en vertikaal
> communicatie: intern en extern
> informatie: registratie, distributie, beheer
> management (structuur & cultuur)

De geïntegreerde aanpak kenmerkt zich door het:
> analyseren en diagnosticeren van klantgerichte bedrijfsprocessen
> ontwerpen en inrichten van een klantgericht organisatiemodel en – beleid
> analyseren/diagnosticeren van interne en externe bedrijfscommunicatie
> selecteren en implementeren van systemen voor de ondersteuning van administratieve processen
> selecteren en implementeren van (multi-channel) communicatiesystemen
> motiveren, trainen en begeleiden van medewerkers
> inzetten van metrics voor het sturen op resultaatgerichte doelen

Voor deze methodiek geldt: think big, act small. De directie verwerft hiermee een overkoepelende visie op de organisatie en bepaalt op basis hiervan het (verander)beleid voor de komende jaren. De concrete uitvoering verloopt gefaseerd in de vorm van compacte, beheersbare projecten.

Wilt u weten wat dit voor uw organisatie kan betekenen? HVMK Kooger voert desgewenst een vooronderzoek uit en verzorgt op basis hiervan een presentatie voor directie en/of management.

Klik hier voor het maken van een afspraak.