UA-132763232-1

Colofon

Content
Het auteursrechtelijk eigendom van de content op deze pagina’s berust bij HVMK Kooger. Hergebruik van (delen van) deze content in andere media is alleen toegestaan na toestemming van de auteur.

Fotografie
De fotografie op deze website wordt deels gebruikt op basis van een Creative Commons licentie, deels op basis van een door derden verleend gebruiksrecht.

Hosting
De domeinnaam en de webserver worden gehost bij One.com. De website is ontwikkeld in WordPress op basis van het Expression thema.

Security
Voor de SSL encryptie wordt gebruik gemaakt van de Really Simple SSL plugin.

Compliancy
Disclaimer, cookie policy en privacy statement worden gegenereerd m.b.v. de tooling van Complianz.